Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Лицензиране на авиационен персонал

Нормативни документи, организационни заповеди, график за провеждане на теоретични изпити, протоколи, заявления.


За заверка на Свидетелства за правоспособност на авиационния персонал
и на Свидетелства за медицинска годност:


Справки  за състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал:
на тел.: /02/948 8036; 948 8038
и в рубриката
Проверка състоянието на подадено заявление за лицензиране на авиационен персонал

 

e-mail: Personnel.Licensing@caa.bg - за съобщения от авиационен персонал 

 

Информационен бюлетин 001/2012 :  NEWS_LICENCE.pdf (126.07 KB)

 

Test Of English For Aviation

- Лицензиране на авиационен персонал