Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Директор на дирекция “Авиационна безопасност”

 Иван С. Иванов

Директор Дирекция Авиационна безопасност

E-mail: isivanov@caa.bg
phone: /+359 2 / 948-8010
Функции на Дирекция "Авиационна безопасност"