Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Контакти


София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел: /02/ 937-104702/ 937-1047
факс: /02/ 980 - 5337
AFTN: LBSFYAYX, SITA: SOFTOYA
e-mail: caa@caa.bg

           SAFABG@caa.bg
           report@caa.bg      - e-mail за доклади за техническо събитие           
           permissions@caa.bg    - e-mail за полетни разрешения


Административни услуги - фронт офиси  на ГД ГВА
                                           

 

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

  

 

 

Телефон/02/

       E-mail

ГД ГВА

Минчо Цветков 
 Главен директор  9371000MCvetkov@caa.bg


e-mail за служебна кореспонденция: 

caa@caa.bg

  
     
     

Дирекция "Авиационна безопасност"

Иван С.Иванов

 

Директор Дирекция
"Авиационна Безопасност"

9488010

 ISIvanov@caa.bg

Отдел "Лицензиране на авиационния персонал"

Ваня Наумова

 

 

Началник отдел 
"Лицензиране на авиационния персонал"

9488032

VNaumova@caa.bg
Personnel.Licensing@caa.bg

Направление "МЕД"

 

 

   9488051

med@caa.bgAMS@caa.bg

 

Отдел "Летателна експлоатация"

 
 
   Flight.Ops@caa.bg
 

 

 

 

 

 
      

Отдел "Летателна годност"

 Николай Джамбов

 

Началник отдел
"Летателна годност"

 

 NDzhambov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:  

AIRWORTHINESS@caa.bg/

 

 

 


e-mail за регистрация на ВС:  

Aircraft.Reg@caa.bg

 

e-mail за доклади за техническо събитие

report@caa.bg

 

 

    
      
      

Дирекция "Летища,
Авиационна сигурност и

Аеронавигационно обслужване"

Людмил Манасиев

 

Директор Дирекция "ЛАСиУВД"

9371050

LManasiev@caa.bg

      

Отдел "Летища и лицензиране на летищни оператори"

Иван Бамбов

 

Началник отдел "Летища и лицензиране на летищни оператори"

9371055

IBambov@caa.bg

 

 e-mail за служебна кореспонденция:  
AIRPORTS@caa.bg

 

     
      

Отдел "Аеронавигационно обслужване"

Калин Райчев  Hачалник отдел "АНО"  9371062 KRaychev@caa.bg


  e-mail за служебна кореспонденция:   ANS@caa.bg


  e-mail за Mandatory Occurrence Reportings:   MOR@caa.bg

 

     
      

Отдел "Авиационна сигурност"

Станимир Лешев  Hачалник отдел"Авиационна сигурност" 9488040  SLeshev@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:  
 AVSEC@caa.bg

 

     
      
      

Дирекция "Административно-правно обслужване и Финансово-стопански дейности"

Димитър Тарлев  

 Директор Дирекция
"АПО и ФС дейности"

 9371084 DTarlev@caa.bg
      

Отдел " Mеждународна дейност"

Людмила Тренкова

 

 Hачалник отдел "Mеждународна дейност"

 9371059

 LTrenkova@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:   INTERNATIONAL@caa.bg

 

e-mail за полетни разрешения: 
 permissions@caa.bg
      
      

Отдел "Правен и икономическо регулиране"

Ралица Пеева

 

Началник отдел "Правен и икономическо регулиране"

9371078

RPeeva@caa.bg

  e-mail за служебна кореспонденцияLEGAL@caa.bg
     EconomicRegulations@caa.bg
     
      

Отдел "Финансово-стопански и административни дейности"

 

 

Началник отдел

9371085

 

 

e-mail за служебна кореспонденция: 

FINANCE@caa.bg

      
      
      
You'll need Skype CreditFree via Skype