Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Контакти | Карта на сайта | Изпрати съобщение | Български | English
Начало

Контакти


София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9
тел: /02/ 937-104702/ 937-1047
факс: /02/ 980 - 5337
SITA: SOFTOYA

e-mail: caa@caa.bg

           SAFABG@caa.bg
           report@caa.bg      - e-mail за доклади за техническо събитие           
           permissions@caa.bg    - e-mail за полетни разрешения


Административни услуги - фронт офиси  на ГД ГВА
                                           

 

Главна Дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

  

 

Телефон/02/

       E-mail

Главен директор ГД ГВА

Минчо Цветков 
Главен директор

/02/ 9371000 MCvetkov@caa.bg

 

   e-mail за служебна кореспонденция:   caa@caa.bg

Главен секретар ГД ГВА

Михаил Захариев  Главен секретар

/02/ 9371094  MZahariev@caa.bg

 

    

Дирекция
"Авиационна безопасност"

Иван С.Иванов

Директор Дирекция
"Авиационна Безопасност"

/02/ 9488010

 ISIvanov@caa.bg

 

    

Отдел
"Лицензиране на
авиационния персонал"

Ваня Наумова

 Началник отдел 
"Лицензиране на
авиационния персонал"

/02/ 9488032

VNaumova@caa.bg

 

  e-mail за служебна кореспонденция:   Personnel.Licensing@caa.bg

 

 Направление "МЕД"

/02/ 9488051
e-mail за сл. кореспонденция:

med@caa.bg;
 
AMS@caa.bg

 

   

Отдел
"Летателна експлоатация"

 Петко Кунчев
 Началник отдел 
"Летателна експлоатация"

/02/ 9488050
PKunchev@caa.bg

 

 

  e-mail за служебна кореспонденция:

 Flight.Ops@caa.bg

 

    

Отдел
"Летателна годност"

 Николай Джамбов

Началник отдел
"Летателна годност"

/02/ 9488056

 NDzhambov@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:

AIRWORTHINESS@caa.bg/

 

 

  e-mail за регистрация на ВС:

 Aircraft.Reg@caa.bg

 

e-mail за доклади за техническо събитие

report@caa.bg

 

 

   

Дирекция
"Летища,
Авиационна сигурност и
Аеронавигационно
обслужване"

Людмил Манасиев

Директор Дирекция
"ЛАСиУВД"

/02/ 9371050

LManasiev@caa.bg

 

    

Отдел
"Летища и лицензиране
на летищни оператори"

Иван Бамбов

Началник отдел
"Летища и лицензиране
на летищни оператори"

/02/ 9371055

IBambov@caa.bg

 

 e-mail за служебна кореспонденция:
AIRPORTS@caa.bg

 

    

Отдел
"Аеронавигационно
обслужване"

Калин Райчев Hачалник отдел
"АНО"

/02/ 9371062 KRaychev@caa.bg

 

  e-mail за служебна кореспонденция:   ANS@caa.bg

 

  e-mail за Mandatory Occurrence Reportings:   MOR@caa.bg

 

    

Отдел
"Авиационна сигурност"

Станимир Лешев Hачалник отдел
"Авиационна сигурност"

/02/ 9488040  SLeshev@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:
 AVSEC@caa.bg

 

    

Дирекция
"Административно-правно
обслужване и
Финансово-стопански
дейности"

Димитър Тарлев

 Директор Дирекция
"АПО и ФС дейности"

/02/ 9371084 DTarlev@caa.bg

 

    

Отдел
"Mеждународна дейност"

Людмила Тренкова  Hачалник отдел
"Mеждународна дейност"

/02/ 9371059

 LTrenkova@caa.bg

 

e-mail за служебна кореспонденция:  INTERNATIONAL@caa.bg

 

e-mail за полетни разрешения:
 permissions@caa.bg

 

    

Отдел
"Правен и
икономическо
регулиране"

Ралица Пеева

Началник отдел
"Правен и
икономическо
регулиране"

/02/ 9371078

 RPeeva@caa.bg

 

 e-mail за служебна кореспонденция: LEGAL@caa.bg

 

   Economic
Regulations@caa.bg

Отдел
"Финансово-стопански
и административни
дейности"

Галина Димитрова

Началник отдел
"ФСАД"

/02/ 9371085

 

 

e-mail за служебна кореспонденция:

FINANCE@caa.bg